Corona maatregelen

Corona maatregelen

Om de verspreiding van het Coronavirus Covid19 te voorkomen volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Deze zijn uitgewerkt in het gebruiksplan.

De belangrijkste elementen hieruit zijn:

  • Wie gezondheidsklachten heeft (waaronder verkoudheidsverschijnselen, koorts, niezen, hoesten of keelpijn) blijft thuis. Hier ligt een grote mate van verantwoordelijkheid bij uzelf!
  • We houden anderhalve meter afstand tussen elkaar (voor zover we niet tot één huishouden behoren). Om dat makkelijker te maken gebruiken we de tafelopstelling zodat ieder gezin aan een eigen tafel kan zitten. Als er meer dan acht gezinnen komen zal de zaalopstelling dienovereenkomstig aangepast worden.
  • Het binnenkomen en naar buitengaan doen we dus ook op die afstand van elkaar, via de kortste route.
  • Zingen kunnen we doen als de afstand tussen gezinnen minstens anderhalve meter is.
  • Koffiedrinken na afloop van de morgendienst kan, met ook weer genoeg afstand van elkaar. – volg de aanwijzingen van de coördinator op.
  • Gasten die de samenkomsten willen bezoeken worden gevraagd zich te melden bij de coördinator via gkn-denhelder@outlook.com